Vini Zabu

TOTAAL

Vini Zabu

Team Total
7813 km
Team Bonus
0 km

TEAM RANKING

Team
Total Bonus

DAG 1

Vini Zabu

Team Total
1793 km
Team Bonus
0 km

TEAM RANKING

Team
Total Bonus

DAG 2

Vini Zabu

Team Total
1138 km
Team Bonus
0 km

TEAM RANKING

Team
Total Bonus

DAG 3

Vini Zabu

Team Total
1338 km
Team Bonus
0 km

TEAM RANKING

Team
Total Bonus

DAG 4

Vini Zabu

Team Total
1760 km
Team Bonus
0 km

TEAM RANKING

Team
Total Bonus

DAG 5

Vini Zabu

Team Total
1782 km
Team Bonus
0 km

TEAM RANKING

Team
Total Bonus